De vraag naar deskundig advies verandert. Opdrachtgevers zijn kritischer geworden bij het inhuren van expertise en van externe partijen. Men verlangt slimme oplossingen met een specifieke toegevoegde waarde en een duurzaam werkend resultaat. Naast de ‘klassieke’ adviesmodellen is er behoefte aan nieuwe consultancy skills en andere samenwerkingsvormen. Twynstra Gudde heeft in 2013 verdere stappen gezet om op die trends in te spelen. Ellen Peper (directeur): “We werken aan een slanke, wendbare adviesinfrastructuur. De kernwaarden van Twynstra Gudde worden daarin verankerd en onderhouden, maar daarbinnen bieden we meer ruimte voor nieuwe paradigma’s en modellen, ondernemerschap, andere verdienmodellen en uiteenlopende vormen van samenwerking”.

De beste match

Twynstra Gudde staat bekend als professioneel, degelijk, deskundig en betrouwbaar. Wij zijn gespecialiseerd in complexe vraagstukken op het gebied van zorg, veiligheid, ruimtelijke investeringen, mobiliteit en infrastructuur, water, energie, onderwijs, wonen en werken. Van strategie tot en met realisatie, op een fundament van samenwerkingskunde, veranderkunde, organisatiekunde, project- en programmamanagement. Adviseurs brengen nieuwe verbindingen tot stand tussen mensen, belangen, organisaties, harde en zachte waarden, en realiseren daarmee een duurzaam werkend resultaat. Bij iedere opdracht zoeken we naar de beste match tussen de vraag van de opdrachtgever en ons aanbod van kennis, ervaring, visie en dienstverlening. Daarmee leveren we een betekenisvolle prestatie.

Veranderingen in de markt

De markt voor de adviesbranche verandert. Het is een noodzaak en een uitdaging om daar optimaal op in te spelen. De vraag naar kennis en kunde is onverminderd hoog, maar opdrachtgevers kunnen en willen daar steeds minder voor betalen. Ons antwoord: focus op de beschikbaarheid van kennis en kunde, in plaats van op het bezit ervan. Dat leidt tot een andere visie op de rol van Twynstra Gudde, legt Carol Lemmens (directeur) uit: “Niet denken in termen van concurrentie, maar met elkaar optrekken in samenwerking en ontwikkeling. Niet kijken naar de input, maar managen op waar de opdrachtgever naartoe wil; voortdurend kijken naar het effect dat je bereikt.”

Samenwerkingsvormen

In dit verband is Twynstra Gudde in het afgelopen jaar met meer energie doorgegaan met het ontwikkelen en onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden met tal van bedrijven, zelfstandige adviseurs en instellingen. Binnen ons bureau geven wij ruimte aan nieuwe proposities en experimenten die de basis vormen voor onze toekomstige dienstverlening. We brengen daarmee nieuwe disciplines in, bijvoorbeeld op het gebied van social design, en we zoeken naar nieuwe werkvormen, bijvoorbeeld alternatieven van (crowd) sourcing van kennis en financiën. We participeren in verschillende (inter)nationale netwerken, zoals de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) en het mondiaal opererende Cordence Worldwide. In 2013 werkten we samen met circa tachtig partijen, zzp’ers en organisaties. Ook werken we aan co-creatie met opdrachtgevers. 

Ondernemendheid

Een tweede ontwikkeling in dit verband is de versterking van ondernemendheid binnen Twynstra Gudde. Ondernemendheid impliceert initiatief, durf en authenticiteit. We zoeken naar (markt)kansen en gaan het experiment niet uit de weg. Het merk Twynstra Gudde wordt geladen door onze adviseurs. Zij maken het verschil. In het afgelopen jaar is dat steeds duidelijker geworden. Binnen Twynstra Gudde krijgen zij meer de verantwoordelijkheid en ruimte om hun specialisme naar de markt te brengen. De adviseurs hebben de kennis, de relaties en de netwerken. Als collectief is Twynstra Gudde daarbij van toegevoegde waarde, omdat het de bundeling van disciplines faciliteert ten behoeve van onze opdrachtgevers.

Medewerkers

Twynstra Gudde is vanouds een collectief met ruim vijftig partners. In 2013 hebben we onze deuren verder open gezet. Wie zich bij ons wil aansluiten en het merk Twynstra Gudde wil helpen versterken is van harte welkom. Alleen door samenwerking maken we het verschil.