Kwaliteit en een duurzaam werkend resultaat voor onze opdrachtgevers. Dat is de missie waar we als Twynstra Gudde aan werken. Dat is ook het richtsnoer voor de maatschappelijke prestaties van onze organisatie. Wij willen op een duurzame manier omgaan met mensen, productiemiddelen en kennis. We willen nu kwaliteit leveren; we willen dat in de toekomst ook kunnen doen.

Kennis en kennisdeling

Kennis is belangrijk voor ons. Deze kennis ontwikkelen wij voortdurend in opdrachten en door onderzoek. We willen kennis ook vermeerderen door deze te delen via publicaties en bijeenkomsten. Daarnaast doneren wij een deel van onze adviestijd aan maatschappelijke projecten die daarvoor zelf de middelen niet of onvoldoende hebben. In 2013 hebben we adviesdonaties gedaan aan onder andere de Raad voor Economische Ontwikkeling van de Regio Amersfoort, en de organisatie One-Planet en Sport & Zaken, een initiatief van NOC-NSF. Via de Utrechtse Ondernemers Academie (UOA) ondersteunen we ondernemerschap, hiervan zijn we ook lid en betrokken in het bestuur. Veel medewerkers dragen in hun vrije tijd ook bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij benutten vrijwillig hun competenties en vaardigheden in adviesraden, RvC’s en RvT’s, vaak vanuit ideële doelstellingen.

Onze medewerkers

De kwaliteit van Twynstra Gudde wordt geborgd door de mensen die bij ons werken. We stellen talentvolle mensen in staat te excelleren door hun talenten optimaal in te zetten bij onze opdrachtgevers en hen te bieden wat nodig is. We koppelen specifieke vakkennis aan marktkennis en klantvraagstukken, denken en handelen vraaggericht. Daarbij willen we als Twynstra Gudde een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen met plezier werken en zich kunnen ontplooien. Twynstra Gudde draagt zorg voor een goede mentale en fysieke werkomgeving met een gezonde balans tussen het geven en krijgen van energie.

Duurzaamheid

In 2012 is voor het eerst een CO2-footprint voor Twynstra Gudde gemaakt, waarin de CO2-emissie is weergegeven die het gevolg is van onze activiteiten. In 2013 hebben we de footprint opnieuw gemaakt. Het blijkt dat de emissie per fte met iets meer dan twee procent is gedaald. De meeste emissies worden veroorzaakt door vervoer per auto. We beperken die zoveel mogelijk door het vervoer per openbaar vervoer te bevorderen. Om die reden hebben wij destijds gekozen voor huisvesting pal naast het centraal station van Amersfoort en beschikken onze adviseurs over een NS-Business Card. Ons kantoor in Den Haag hebben we in gebruik genomen omdat veel van onze opdrachtgevers in de Randstad zijn gevestigd. Dat spaart bij veel besprekingen veel kilometers uit.

Transparantie

In het verleden deed Twynstra Gudde vrijwillig mee aan de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken. Wij lieten daartoe ons maatschappelijk jaarverslag beoordelen volgens de GRI-richtlijnen. In 2014 zijn de criteria voor deelname aan deze benchmark zodanig veranderd dat alleen bedrijven met meer dan vijfhonderd medewerkers hieraan mogen deelnemen. Met dit verslag willen wij onze opdrachtgevers toch inzage bieden in de belangrijkste MVO-parameters.