Kerncijfers medewerkers

Werken bij Twynstra Gudde betekent een bijdrage leveren aan het mooier en economisch sterker maken van Nederland. Onze medewerkers maken daarbij het verschil voor onze opdrachtgevers. Onze mensen zijn deskundig, gedreven, ondernemend en creatief. Binnen onze organisatie creëren we de omgeving waarin deze kwaliteiten voortdurend kunnen toenemen.

Kwaliteit

We stellen onze talentvolle mensen in staat te excelleren door hun talenten optimaal in te zetten bij onze opdrachtgevers en hen precies te bieden wat nodig is in termen van coaching, begeleiding en scholing. We koppelen specifieke vakkennis aan marktkennis en klantvraagstukken, denken en handelen vraaggericht.

Ondernemerschap

We verwachten van onze mensen initiatief, durf en authenticiteit, oprechte interesse en betrokkenheid bij het werk. De individuele adviseurs staan in directe verbinding met ‘hun’ opdrachtgevers. Er is ruimte voor nauwe samenwerking van mens tot mens. Onze adviseurs zoeken actief naar (markt)kansen en dragen zorg voor goede communicatie met de opdrachtgevers.

Vitaliteit

Twynstra Gudde wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers met plezier werken en openstaan voor interactie en vernieuwing. Door onze mensen de kans en ontwikkeling te geven, behalen wij duurzame (financiële) resultaten. Vitaliteit betekent voor ons ook energieke medewerkers, een laag ziekteverzuim, een laag onnodig verloop en uiteindelijk tevreden opdrachtgevers.

Cijfers

Instroom

 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
medewerkers (7,0%)

Uitstroom

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
medewerkers ( 17,9%)

Landelijk gemiddelde

Landelijk gemiddelde instroom is 14%
Landelijk gemiddelde uitstroom is 13%

Ziekteverzuim

De vitaliteit van Twynstra Gudde laat zich onder andere aflezen aan een laag ziekteverzuim. In 2013 lag dat op 3,8 procent; net iets onder het landelijk gemiddelde (3,9%).

3.8%

Vitaliteitsprogramma’s

Medewerkers van Twynstra Gudde doen mee aan verschillende vitaliteitsprogramma’s zoals Fit20 (een individueel trainingsprogramma van 20 minuten per week) en mamacoaching (begeleiding van zwangere medewerkers en prille moeders).

Opleidingsniveau medewerkers

Ruim twee op de drie medewerkers van Twynstra Gudde is academisch opgeleid.

Verdeling medewerkers

In 2013 had Twynstra Gudde in totaal 371 medewerkers.

 

 

Onderverdeling externe medewerkers:

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Interne medewerker
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Externe medewerker
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 0
 • 1
Junior adviseur
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 0
Medior adviseur
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Senior adviseur
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Partner