Kerncijfers kennis

Aantal promovendi, lectoraten en hoogleraren

Kennis en kennisontwikkeling zijn belangrijk. We willen op dat punt voorop lopen en voortdurend verder reiken. Dat blijkt ook uit het hoge aantal hoogleraren, lectoraten en promovendi die bij ons in dienst zijn. Daarnaast werken wij met veel kennisinstituten, universiteiten en hoogleraren samen.

Hoogleraren

Lectoraat

Léon de Caluwé

Léon de Caluwé

Hoogleraar Advieskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Jaap de Heer

Jaap de Heer

Hoogleraar Cultuurverandering en Strategie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Manon Ruiters

Manon Ruiters

Lector Ecologie van het Leren aan Stoas Vilentum Hogeschol Wageningen

Promovendi

Hans Westerveld

Hans Westerveld

Promovendus Universiteit voor de Humanistiek
Bert ter Avest

Bert ter Avest

Promovendus Universiteit Leiden
Jaap Groenendijk

Jaap Groenendijk

Promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam

Kennisdeling en -ontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons ook dat we maatschappelijk verantwoord met onze kennis omgaan. Vernieuwende inzichten houden we niet exclusief voor onszelf, maar verspreiden we via bijeenkomsten, publicaties en onze kennisbank.

Kennisontwikkeling

Cases