Organisaties en bedrijven in de publieke en private sector staan voor grote opgaven die op een vernieuwende manier moeten worden aangepakt. Dat is nu niet anders dan vóór de economische crisis. Door te blijven vernieuwen in opdrachten maken we Nederland mooier en economisch sterker. Maar de positie van de adviessector is structureel veranderd. Twynstra Gudde wil toekomstbestendig zijn en ontwikkelt zich daarom van leverancier van kennis en expertise tot partner met een unieke toegevoegde waarde. Anticiperen op trends, meedenken met partijen in de markt, ontwikkelen van niches, pre-competitief samen ontwikkelen met partijen en altijd koersen op synergie. Dat zijn de kernwaarden van de adviesverlening anno nu.

Een nieuwe adviesdiscipline

De Nederlandse adviesmarkt is in de afgelopen jaren gekrompen en veranderd. Het marktvolume voor adviesbureaus is soms met wel veertig tot vijftig procent afgenomen. Daarbij zijn opdrachtgevers preciezer geworden bij het formuleren van hun vraag. “Als belangrijke trends zien wij dat opdrachtgevers steeds vaker hun eigen body of knowlegde opbouwen,” zegt directeur Carol Lemmens. Voor langdurige adviestrajecten worden experts in dienst genomen. Individuele professionals manifesteren zich met succes in nieuwe netwerken en er is een kenniswedloop met de klant. Kennis is vloeibaar en meer toegankelijk geworden. Een extern adviesbureau wordt slechts ingeschakeld wanneer deze een specifieke aanvullende bijdrage levert, legt Lemmens uit: “Daarmee verandert de relatie met onze opdrachtgevers, de aard van de opdrachten en het bedrijfsmodel van ons adviesbureau. 

Voor een deel is het een conjuncturele verandering, maar voor een minstens even groot deel een structurele. Wie in de adviesmarkt een rol van betekenis wil blijven spelen, moet zijn positie ten opzichte van opdrachtgevers en opdrachten daarom herdefiniëren. Inhoudelijke kennis op specifieke terreinen is niet langer voldoende om onderscheidend te zijn. Zelfs niet als inhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan specifieke domeinkennis. Voor echte toegevoegde waarde is méér nodig. De adviesdiscipline vindt zichzelf opnieuw uit. De tijden van langdurige opdrachten met inbreng van algemene advieskwaliteiten, zijn vrijwel voorbij.” 

‘De tijden van langdurige opdrachten met inbreng van algemene advieskwaliteiten, zijn vrijwel voorbij.’

De positie van Twynstra Gudde

Wat doet Twynstra Gudde? “Wij concentreren ons op compacte kernen met de disciplines waarin we werkelijk onderscheidend zijn”, aldus Lemmens: “En die onderscheidende waarde vergroten we door participatie – soms risicodragend – in opdrachten, met al dan niet juridische entiteiten rondom relevante vraagstukken en door coproductie met andere gespecialiseerde partijen. Vaak zijn wij initiatiefnemer en penvoerder in deze trajecten”. Mooie voorbeelden zijn de Stichting Zero Emissie Busvervoer, Isooknu.nl en Mag-stad voor duurzame vernieuwingen in de stad , het mobiliteitsadviesconsortium Artygo en de brand-verbinding met Commoneye rondom samenwerkingsvraagstukken. Daarnaast oriënteert Twynstra Gudde zich op trends die zich in de maatschappij aandienen en waar in de toekomst adviesvragen uit kunnen voortkomen. Door verbindingen te maken met belendende disciplines die tot voor kort vreemd waren in de consultingsector, komen niches tot stand. 

Voorbeelden zijn deskundigheid uit de creatieve industrie, nieuwe media, financieel-juridische deskundigheid en social design. Om die niches te ontwikkelen en aan te kunnen bieden aan opdrachtgevers gaat Twynstra Gudde allianties aan met andere bureaus en zelfstandige professionals. De merknaam van Twynstra Gudde dient daarbij als brand waarbinnen ruimte is voor nieuwe verdienmodellen. De allianties worden ‘geladen’, niet alleen met mensen, maar ook met nieuwe kennis en kunde. Lemmens: “Ook met opdrachtgevers werken we aan allianties voor specifieke, vaak complexe vraagstukken. We bespreken trends en werken met opdrachtgevers en complementaire partners in de markt aan nieuwe aanpakken en oplossingen. We gaan mee in het front, als gewenst ook risicodragend.”

‘Ook met opdrachtgevers werken we aan allianties voor specifieke, vaak complexe vraagstukken.’

Blijven investeren

Opdrachtgevers zoeken naar mogelijkheden om nieuwe, specifieke kwaliteiten te ontwikkelen en in te kopen. Inkooporganisaties professionaliseren zich in dat verband. Door in de precompetitieve fase met opdrachtgevers in gesprek te gaan over uitdagingen, te investeren in vernieuwing en samenwerking, komen unieke aanpakken en oplossingen in beeld. Lemmens: “De ontwikkeling in tenderprocedures waarbij past performance meetelt bij de waardering van offertes, juichen wij van harte toe. Daarmee worden niet alleen de beloften vooraf gewaardeerd, maar tellen ook de bewezen aanpakken en geleverde resultaten mee bij de selectie van adviespartners”. 

Dat biedt mogelijkheden om te blijven groeien en voorsprong ten opzichte van concurrenten op te bouwen. Door gericht te investeren in de ontwikkeling van nieuwe kennis, instrumenten, kennis- en samenwerkingsverbanden kan Twynstra Gudde in de voorhoede een rol van betekenis blijven spelen, zegt Lemmens: “Wij behoren tot de grootste managementadviesbureaus van Nederland. Wij hebben daarom een verantwoordelijkheid om toegevoegde waarde te leveren en om te laten zien welke rol we kunnen spelen. Nederland mooier en economisch sterker maken. Daar gaat het nog steeds om. Met goed advies willen we daar een bijdrage aan blijven leveren. Niet alleen nu, maar ook over tien, twintig jaar.”