De eerste helft van 2013 liet een voorzichtig marktherstel zien. Tegen de verwachting in, werd het in de tweede helft van het jaar lastiger. Zowel het aantal opdrachten, de gemiddelde omvang van de opdrachten als de tarieven kwamen opnieuw onder druk te staan. Net als de gehele Nederlandse adviessector had ook Twynstra Gudde daaronder te lijden. We hebben de kosten van onze organisatie daarop verder teruggebracht en een nieuwe balans gecreëerd tussen het marktvolume en onze kosten, inclusief de kosten van de ondersteuning.

Materieel

De kosten voor huisvesting en ondersteuning binnen onze organisatie hebben we in 2013 structureel omlaag gebracht. We hebben in dat verband helaas ook afscheid moeten nemen van een aantal van onze medewerkers. Om deze reorganisatie door te kunnen voeren, hebben we een financiële voorziening getroffen. We hebben 2013 nagenoeg break-even afgesloten. Aan het eind van het boekjaar is daarmee een nieuwe balanssituatie bereikt.

Immaterieel

De merknaam ‘Twynstra Gudde’ is van onderscheidende waarde. Het staat voor resultaatgericht, gedegen, deskundig en betrouwbaar. In 2013 is dat meerdere keren gebleken uit reacties van opdrachtgevers en marktonderzoek. Meer en meer focussen we ons op de thema’s waar we sterk in zijn en alle verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie komen te liggen. Rond een krachtige kern is ruimte voor een wijde schil van samenwerkingsconstructies. Twynstra Gudde biedt zo de basis om voor opdrachtgevers toegevoegde waarde te realiseren.

Vooruitzichten

Enkel naar de financiële resultaten geoordeeld, is 2013 een minder goed jaar geweest. Achter die cijfers is echter een transitie op gang gekomen naar een meer wendbare en open organisatie die beter past bij de moderne samenleving. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst. We slagen er nog steeds in om mooie opdrachten te acquireren en we zijn bereid om mee te investeren in tijd, geld en risico.