MJS6

zijfoto-voorwoord-def

Iedere dag werken wij voor onze opdrachtgevers aan bijzondere opdrachten. Deze opdrachten inspireren ons continu. Steeds gaat het om complexe vraagstukken die we terugbrengen tot hun essentie. Van daaruit komen we tot een duurzaam werkend resultaat. De vraag van de opdrachtgever staat centraal. Wij brengen onze kennis en kunde in om die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

De manier waarop een advies tot stand komt, verandert. We moeten meer en meer samen doen met andere professionals en organisaties. Precies en op maat. We zien dat we steeds meer worden uitgedaagd op dienstverlening waarmee we onderscheidende toegevoegde waarde leveren. Wij zijn daarom veel bezig met het ontwikkelen van nieuwe klantproposities, steeds vaker samen met opdrachtgevers en samen met strategische samenwerkingspartners. Wij stellen onszelf steeds meer de vraag: “waar zijn we zelf echt goed in en wat moeten we elders vandaan halen.” Vanuit deze benadering ontstaan samenwerkingsverbanden die verder gaan dan een opdrachtrelatie, waarin we gezamenlijk ook proposities ontwikkelen. Partijen zijn kennisinstituten, partners uit het Cordence Worldwide partnership, nice-spelers in aanpalende disciplines en ingenieursbureaus. Per situatie beoordelen we wat ieders toegevoegde waarde is. Alleen door samenwerking maken wet het verschil.

Opdrachtgevers ervaren ons als gedegen, betrouwbaar, deskundig en betrokken. Daar zijn we trots op. We werken er hard aan om deze reputatie hoog te houden en te blijven innoveren. Hoe sterker ons merk is, hoe rijker de schil van samenwerkingsverbanden eromheen kan zijn. Onze ambitie is dat Twynstra Gudde een open onderneming is: een sterke netwerkorganisatie met een sterk merk, met een vloot van zelfstandige adviesgroepen, allianties met andere bureaus, organisaties en zzp’ers verbonden aan het merk en de kwaliteit van Twynstra Gudde. Iedereen die bij Twynstra Gudde betrokken is, ontleent hier kracht aan en voegt er iets aan toe. In 2013 hebben we een goede slag geslagen om daar te komen.

Wij danken iedereen die ons in 2013 vertrouwen heeft gegeven.

De directie,
Ellen Peper, Carol Lemmens en Marcel de Rooij

Missie en visie

Duurzaam werkende resultaten behalen

Twynstra Gudde, dé specialist in vernieuwend kijken naar complexe vraagstukken en het doorgronden van waar het in unieke opgaven om gaat. Om het daarna werkend te krijgen met bewezen en werkbare èn nieuwe oplossingen, met mensen en organisaties. Op het gebied van zorg, veiligheid, ruimtelijke investeringen, mobiliteit en infrastructuur, water, energie, onderwijs, wonen en werken. Van strategie tot en met realisatie, op een fundament van samenwerkingskunde, veranderkunde, organisatiekunde, project- en programmamanagement. Twynstra Gudde, daar waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen. Door op zoek te gaan naar de essentie maken wij complexe vraagstukken inzichtelijk en lossen we ze op. Wij verbinden mensen, belangen en organisaties, harde en zachte waarden, en daarmee maken we Nederland mooier en economisch sterker.

Aan deze missie werken we iedere dag, samen met onze opdrachtgevers. Met overtuiging en passie. Wij zien kansen, ook al liggen die niet (meer) voor het oprapen. Vraagstukken worden complexer, zeker in tijden van economische onzekerheid. Toch slagen wij er iedere dag opnieuw in voor onze opdrachtgevers duurzame resultaten te bereiken. Dat doen we door scherp te analyseren, inzicht te bieden en de juiste verbindingen te leggen. In de afgelopen jaren is het alleen maar urgenter geworden om met scherpte aan een mooier en economisch sterker Nederland te werken. In alle sectoren van de samenleving zien we immers een financiële schaarste en een druk op investeringen. Wij stappen niet opzij, maar gaan we er vol in. Behalve onze vijftigjarige ervaring, onze diepe kennis op uiteenlopende gebieden, ons talent en ons enthousiasme, zetten we daarbij onze netwerken in. Steeds vaker werken wij samen met andere partijen, organisaties en deskundigen. De kracht van Twynstra Gudde is er voor een deel in gelegen dat wij ons begeven in netwerken en dat wij durven samenwerken.

Organisatie

Opdrachtgevers hebben naast de ‘klassieke’ adviesmodellen behoefte aan nieuwe consultancy skills en andere samenwerkingsvormen. Twynstra Gudde heeft in 2013 verdere stappen gezet om op die trend in te spelen.

Financieel

We hebben 2013 nagenoeg break-even afgesloten. Achter die cijfers is een transitie op gang gekomen naar een meer wendbare en open organisatie, die beter past bij de moderne samenleving. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst. 

Maatschappelijk

Kwaliteit en een duurzaam werkend resultaat voor onze opdrachtgevers. Dat is de missie waar we als Twynstra Gudde aan werken. Dat is ook het richtsnoer voor de maatschappelijke prestaties van onze organisatie. 

carol_lemmens

Carol Lemmens, directeur Twynstra Gudde:

“Wij voelen ons verantwoordelijk voor vernieuwing van de adviesbranche”  

Organisaties en bedrijven in de publieke en private sector staan voor grote opgaven die op een vernieuwende manier moeten worden aangepakt. Dat is nu niet anders dan vóór de economische crisis. Door te blijven vernieuwen in opdrachten maken we Nederland mooier en economisch sterker. Maar de positie van de adviessector is structureel veranderd. Twynstra Gudde wil toekomstbestendig zijn en ontwikkelt zich daarom van leverancier van kennis en expertise tot partner met een unieke toegevoegde waarde.

Lees verder